Polityka refundacji

Prawo do zwrotu towarów i otrzymania zwrotu pieniędzy

Jeśli Kupujący nie jest zadowolony z jakichkolwiek Towarów zakupionych od Sprzedającego, Kupujący może odstąpić od Umowy i zwrócić Towary Sprzedającemu oraz uzyskać zwrot ceny zwróconych Towarów, pod warunkiem:-

Kupujący poinformuje Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy w ciągu 7 Dni Kalendarzowych od dostawy Towarów; oraz

Towary zostaną zwrócone w oryginalnym stanie; oraz

Towary są zwracane zgodnie z warunkiem 10.3 poniżej.

10. 3 W czasie, gdy Towary pozostają w posiadaniu Sprzedającego, Sprzedający ma obowiązek zapewnić, aby Towary były bezpieczne.

Obowiązują następujące opłaty transportowe:-

Jeśli łączna cena zakupu zwracanych Towarów jest niższa niż 100 GBP, opłata należna od Kupującego za zwrot wynosi 5,00 GBP.

Jeśli łączna cena zakupu zwracanych Towarów jest wyższa niż 100 GBP, opłata należna od Kupującego za zwrot wynosi 7,50 GBP.

W przypadku, gdy Towary są wykonane na zamówienie Kupującego, Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu Towarów i otrzymania zwrotu pieniędzy, chyba że Towary są wadliwe. Ustawowe prawa kupującego pozostają nienaruszone.

W przypadku zakupu modułu na platformie szkoleniowej Farmer obowiązują następujące zasady zwrotu kosztów:

  • Jeśli nie uzyskałeś dostępu do modułu i poinformujesz nas w ciągu 14 dni od zakupu, że nie chcesz uzyskać do niego dostępu, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy. Po upływie 14 dni zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.
  • Po uzyskaniu dostępu do modułu zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.

Menu użytkownika

Zmiana języka