Polityka prywatności

Synergy Farm Health jest spółką Limited, która świadczy usługi weterynaryjne w południowo-zachodniej Anglii. Jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Niniejsza polityka określa podstawy, na których wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nią, aby zrozumieć swoje prawa dotyczące danych osobowych. Korzystając z naszych usług, akceptujesz i zgadzasz się na praktyki opisane w tej polityce.

Administratorem danych jest
Synergy Farm Health Ltd
The Transmission Hall, Rampisham Business Centre, Rampisham Down,
Maiden Newton, Dorchester, Dorset, DT2 0HS.

Jakie informacje zbieramy od Ciebie?
1. Informacje, które nam podajesz:
Są to wszelkie informacje, które podajesz nam za pośrednictwem formularzy, przez telefon, e-mail lub inną korespondencję. Informacje te mogą zawierać dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres(y), numer(y) telefonu(ów), adres(y) e-mail, szczegóły dotyczące zwierząt, informacje finansowe i informacje dotyczące konta bankowego.
2. Google Analytics
Używamy tego, aby zrozumieć, jak nasza strona jest używana. Wszystkie dane są anonimowe i można zapoznać się z polityką prywatności Google na ich stronie internetowej.

Dlaczego zbieramy te informacje?
1. Aby zarejestrować Ciebie i Twoje zwierzę(a) w naszym systemie zarządzania praktyką
2. Do wewnętrznego prowadzenia dokumentacji i zarządzania klinicznego
3. Aby komunikować się z Tobą w związku ze zdrowiem Twoich zwierząt.
4. Aby zapisać historię zdrowia i leczenia Twoich zwierząt i zastosować odpowiednie opłaty na Twoim koncie, wraz z lekami weterynaryjnymi, materiałami eksploatacyjnymi i innymi zakupionymi towarami
5. Do komunikowania się z Państwem w celach administracyjnych
6. Aby zapewnić Państwu komunikację usługową, która umożliwia nam wykonywanie naszych zobowiązań wobec Państwa (mogą one być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, telefonu lub SMS)
7. Aby zapewnić Państwu komunikację marketingową, w tym informacje o towarach i usługach, które już Państwo otrzymują, oraz o dodatkowych towarach i usługach, które oferujemy
8. Aby zapewnić skuteczność naszej strony internetowej
9. Aby rozpatrywać zapytania prawne i wypełniać zobowiązania prawne
Zgodnie z brytyjskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UK GDPR) podstawą prawną, na której opieramy się przy przetwarzaniu tych informacji, jest zobowiązanie umowne.

Komu możemy udostępniać Twoje dane?
Zgadzasz się, że dla celów określonych powyżej mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe:
1. Wybranym stronom trzecim, z których niektóre wyznaczamy do świadczenia usług, w tym: Laboratoria, partnerzy biznesowi, spółki zależne i podwykonawcy, w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą zawieramy z Państwem. Strony trzecie mogą obejmować laboratoria, leki, firmy badawcze i zakupowe. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z praktyką.
2. Dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej.
3. Dostawcy usług, którzy wykonują prace kontraktowe z Tobą.
4. Dostarczanie odpowiednich szczegółów do innej praktyki weterynaryjnej przejmującej Twoje potrzeby biznesowe.
5Dodatkowo ujawnimy Twoje dane osobowe, jeśli: sprzedamy lub kupimy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w którym to przypadku ujawnimy Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy; jeśli zostaniemy przejęci przez osobę trzecią; jeśli będziemy zobowiązani do ujawnienia Twoich danych w celu spełnienia zobowiązań prawnych; w celu egzekwowania naszych warunków lub ochrony praw lub bezpieczeństwa naszych klientów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać informacje przez maksymalnie 7 lat po zakończeniu naszej relacji z Tobą, chyba że będziemy potrzebować danych w związku z roszczeniami, z przyczyn prawnych lub będziemy zobowiązani do usunięcia danych z naszej dokumentacji.
Następnie zniszczymy i pozbędziemy się Twoich danych.

Jak są przechowywane i zabezpieczone Twoje dane?
Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i finansowych. Wszystkie przechowywane przez nas informacje elektroniczne znajdują się na bezpiecznych serwerach. Wszystkie zarchiwizowane dokumenty są przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu z ograniczonym dostępem.

Jakie są Twoje prawa?
Możesz skorzystać ze swoich praw w dowolnym momencie, kontaktując się z
Synergy Farm Health Ltd
The Transmission Hall, Rampisham Business Centre, Rampisham Down,
Maiden Newton, Dorchester, Dorset, DT2 0HS
lub wysyłając e-mail na adres office@synergyfarmhealth.com.

Masz prawo do:
1. Poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Poinformujemy Cię przed zebraniem jakichkolwiek danych, jeśli zamierzamy je wykorzystać w takich celach lub jeśli zamierzamy ujawnić Twoje dane jakiejkolwiek stronie trzeciej w takich celach.
2. Poprosić nas o nieprzetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, o ile nie istnieją ważne powody takiego przetwarzania.
3.Poprosić o nieprzetwarzanie danych osobowych do celów badawczych, chyba że przetwarzanie jest konieczne ze względu na interes publiczny.
4. Zażądać dostępu do wszystkich danych osobowych przechowywanych na Państwa temat.
5. Poprosić o sprostowanie przechowywanych przez nas informacji, jeśli są niedokładne lub niekompletne.
6.. Poprosić o usunięcie danych, o ile nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane; wycofujesz zgodę; korzystasz z prawa do sprzeciwu i nie ma uzasadnionych podstaw do przetwarzania; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; w celu spełnienia obowiązku prawnego.
7. Poproś o ograniczenie przetwarzania informacji, jeśli dokładność danych jest kwestionowana; przetwarzanie jest niezgodne z prawem; dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; korzystasz z prawa do sprzeciwu.
8. Poproś o przeniesienie danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub umowa.

Dostęp do swoich danych osobowych
Masz prawo do kopii informacji, które przechowujemy na Twój temat. Wniosek o dostęp można złożyć w formie pisemnej. Każdy wniosek o dostęp zostanie rozpatrzony zgodnie z wymogami prawa, będzie bezpłatny i rozpatrzony w ciągu 30 dni.

Skargi
Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, możesz złożyć do nas skargę na adres
Synergy Farm Health Ltd,
The Transmission Hall, Rampisham Business Centre, Rampisham Down,
Maiden Newton, Dorchester,
Dorset DT2 0HS. 

lub pisząc do nas e-mail na adres office@synergyfarmhealth.com

Możesz również złożyć skargę do ICO, jeśli jesteś niezadowolony z tego, jak wykorzystaliśmy Twoje dane.
Adres ICO:
Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
Numer infolinii: 0303 123 1113
Strona internetowa ICO: https://www.ico.org.uk

Prosimy, aby przed skontaktowaniem się z ICO najpierw zgłosili Państwo jakąkolwiek skargę do nas, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

Zmiany w naszej polityce prywatności
Niniejsza polityka może zostać zmieniona w dowolnym momencie.

Menu użytkownika

Zmiana języka